Ondernemerscafé 10 oktober 2023

Het aantal overnames en familiare bedrijfsopvolgingen stijgt de laatste jaren enorm. Iedere ondernemer krijgt daar vroeg of laat mee te maken.

Maar wat speelt er dan allemaal tijdens zo’n proces? Wanneer begin ik hiermee? Wat wil ik achterlaten? Wat is de waarde van mijn onderneming? Zijn mijn kinderen geschikt om de zaak over te nemen? Wat betekent dat voor de rest van mijn gezin? Allemaal terechte vragen natuurlijk.

Tijdens dit ondernemerscafé zal Hans Bredewoud ons meenemen in de praktijk van overnames. Hans is een ervaren adviseur op het gebied van corporate finance en gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen.

Hij adviseerde vele ondernemers bij het sluiten van deals in het kader van de koop of verkoop van ondernemingen. Hij is voor ondernemers dan ook een graag geziene sparringpartner en een trusted advisor.

Over Hans Bredewoud:
Hans (57) is opgeleid als fiscaal jurist en business valuator. Na 12 jaar bij de belastingdienst te hebben gewerkt is hij overgestapt naar de adviespraktijk en sinds 2017 als partner verbonden aan InCorpe (www.incorpe.nl). Naast een overnamepraktijk in de meest brede zin houdt InCorpe zich ook  bezig met bedrijfswaarderingen en -financieringen. Hans heeft naast zijn werk voor InCorpe een aantal toezichthoudende functies.

Aanmelden:
Een introducé is mede uitgenodigd. Graag aanmelden via de app zodat we weten voor hoeveel personen we eten gaan regelen. Kun je onverhoopt toch niet komen, meld je dan weer af via de App of bij een van de bestuursleden.

Meer activiteiten