Over ons

De Werkgeverskring Wierden werd op 13 juni 1991 opgericht tijdens een bijeenkomst die was belegd op initiatief van 3 Wierdense ondernemers en waarbij 23 bedrijven waren uitgenodigd. Het eerste bestuur bestond uit de 3 initiatiefnemers aangevuld met nog twee leden.

De Werkgeverskring Wierden heeft zich tot doel gesteld de behartiging van de gezamenlijke belangen der leden, zowel ten opzichte van elkaar als ook bij het samen optreden in de richting van overheden, gemeente en andere officiële instanties, om zo te komen tot een zo optimaal mogelijk werk- en woonklimaat in Wierden.

Een belangrijk doel is het bevorderen van onderlinge contacten. De kringleden zijn voornamelijk: industriële bedrijven, handelsbedrijven, geen winkels zijnde, bouw- en aanverwante ondernemingen, dienstverlenende bedrijven.

De activiteiten bestaan uit regelmatige vergaderingen, aangevuld met lezingen e.d. in de informatieve sfeer en tevens uit bedrijfsbezoeken en excursies, zowel bij leden onderling als ook extern.Het doel van deze website is het ter beschikking stellen van zo compleet mogelijke informatie over de aangesloten bedrijven naar elkaar en naar de overheden.

Bestuur

Olaf Weghorst

Voorzitter

Jolanda Oude Hendrikman - Werkgeverskring Wierden

Jolanda Oude Hendrikman

Secretaris

Rick Kobes

Penningmeester

Jan Smit

Algemeen bestuurslid

Ard Heuten

Ard Heuten

Algemeen bestuurslid

John van der Kolk

Algemeen bestuurslid

Onze leden