Informatie over lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden van de Werkgeverskring Wierden

 • Werkgevers uit Wierden, danwel op het Bedrijvenpark Aadorp gevestigd:
  • niet zijnde winkels.
  • die (grotendeels) aan bedrijven leveren, dan wel voor bedrijven werken.
  • minimaal 3 werknemers in het doelgebied tellen.

Het bestuur kan afwijken van bovenstaande criteria.

 

Hoe kan je lid worden:

 

Wat kost een lidmaatschap?

 • Een eerste lidmaatschap kost in 2024 € 750,-.
 • Een tweede en derde lidmaatschap wordt tegen 50% doorberekend.
 • Tijdens de jaarvergadering kan de contributie worden aangepast.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaande bedragen.

 

Is mijn lidmaatschap overdraagbaar?

 • Het lidmaatschap is aan een bedrijf verbonden en niet overdraagbaar.
 • De bedrijven worden vertegenwoordigd door hun eigenaren of directieleden (natuurlijke personen).
 • Het bestuur kan hierin een uitzondering maken.

 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen:

 • Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 december schriftelijk (communicatie@werkgeverskringwierden.nl) te zijn ingediend bij het bestuur.
 • Indien de opzegging niet tijdig binnen is, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur hierin anders besluit.
 • Wordt een lidmaatschap op een ander moment in het jaar opgezegd, dan wordt er geen lidmaatschapsgeld verrekend.

 

Wanneer eindigt mijn lidmaatschap:

 • Indien het bedrijf ophoudt te bestaan.
 • Door opzegging van het lid.
 • Door opzegging namens de vereniging.
 • Door ontzetting.
 • Door vertrek uit Wierden en/of het Bedrijvenpark Aadorp.

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het bestuur door een mail te sturen aan communicatie@werkgeverskringwierden.nl

Bestuur

Olaf Weghorst

Voorzitter

Jolanda Oude Hendrikman

Secretaris

Rick Kobes

Penningmeester

Jan Smit

Algemeen bestuurslid

Ard Heuten

Algemeen bestuurslid

John van der Kolk

Algemeen bestuurslid

Onze leden