Tijdens de Jaarvergadering trad Herman Leeuw af als bestuurslid. Herman is 18 jaar lang algemeen bestuurslid geweest. Tijdens de Jaarvergadering is hij hiervoor in het zonnetje gezet. John van der Kolk werd aangesteld als nieuw algemeen bestuurslid en werd warm ontvangen. We wensen John veel succes en plezier toe in deze functie.

Meer nieuws