De gemeente moet op verschillende vlakken inkopen. Het belang dit lokaal te doen is in deze coronatijd nog groter, want de impact van deze crisis op ‘onze’ ondernemers is enorm. Daarom is in samenwerking met de ondernemers- en winkeliersverenigingen van Wierden en Enter een bedrijvenplatform gestart.
Alle ondernemers (ook ZZP-ers) binnen de grenzen van onze gemeente kunnen zich gratis voor het platform inschrijven. Zo heeft de gemeente een duidelijk online overzicht van de producten en diensten die worden aangeboden.
“Voor een gemeente is het ontzettend belangrijk om goed inzicht te hebben in welke producten en diensten er binnen de gemeentegrenzen worden aangeboden. Zeker in de situatie waarin we nu verkeren om onze lokale ondernemers zo optimaal te kunnen ondersteunen. Geweldig dat we dit nu samen met de ondernemersverenigingen vorm gaan geven. Ik wil dan ook alle ondernemers in onze gemeente uitnodigen om gebruik te maken van dit bedrijvenplatform”, zegt wethouder Richard Kortenhoeven.
Inschrijving geopend
De inschrijving voor het bedrijvenplatform is geopend. Via www.bedrijvenplatformwierdenenter.nl/aanmelden is het mogelijk uw bedrijf aan te melden. Naast bedrijfsinformatie, contactpersoon en categorieën wordt ook gevraagd een bedrijfsprofiel in te vullen. Vul dit zo compleet mogelijk in, gezien dit een inkoper helpt bij het zoekproces. Een compleet bedrijfsprofiel vergroot de kans op een match tussen ondernemer en gemeente.
Vragen
Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Ben Wessels, inkoopcoördinator van de gemeente Wierden. Via mail: b.wessels@wierden.nl of telefonisch via: 0546-580810.

Meer nieuws