BESTUURSLEDEN WERKGEVERSKRING WIERDEN

Voorzitter

Olaf Weghorst

Sinds 1996 lid van de Werkgeverskring en sinds 2001 in het bestuur. In 2006 nam Olaf de voorzittershamer over. Olaf is getrouwd met Simone en heeft 2 dochters: Marit en Amber. Olaf woont in Wierden en is sinds 1999 mede-eigenaar en algemeen directeur van Weghorst Makelaardij, Weghorst Ideaal Wonen, Weghorst Architectuur (Wierden) en Blik Makelaars (Hengelo). Ons totale team bestaat uit 17 personen.
Algemeen Bestuurslid

Jan Smit

Mijn naam is Jan Smit gehuwd en twee zonen. Ik ben lid geworden van de WKW direct na de oprichting in de oprichtingsvergadering van 1991.

Naast de 3 oprichters, Jos, Ruud en Eddy hebben Nico Oonk en ikzelf destijds het bestuur gevormd. Vanaf het eerst uur tot 2017 mocht ik als penningmeester fungeren en nu als algemeen bestuurslid.

Ons bedrijf was altijd Veto Transport, dit bedrijf verrichte voornamelijk veetransport, tot dit wegens een sterk veranderende markt niet meer rendabel was. Het bedrijf is destijds verkocht aan een collega in Harfsen.

Vanaf 2014 zijn wij ons gaan richten op het wassen van bedrijfskleding en aanverwante producten onder de naam Tijka Wierden, welke is overgenomen van de familie Tijhof.

Samen met mijn twee zonen wordt deze onderneming nu actief en naar tevredenheid voortgezet.

Secretaris

Jolanda Oude Hendrikman

Sinds 2010 lid van de Werkgeverskring en sinds 2012 in het bestuur als secretaris. Jolanda is getrouwd met Herald en heeft 1 dochter. Jolanda woont in Wierden en is in 2008 gestart met haar bedrijf OH Marketing & Strategie. Sinds 2019 is ze hier samen met Justin Verver en Pieter Huiskes mede-eigenaar van. OH telt ongeveer 10 medewerkers en is gespecialiseerd in online marketing en vormgeving.
Algemeen Bestuurslid

Ard Heuten

Mijn naam is Ard Heuten. Ik ben sinds 2016 enthousiast lid van de werkgeverskring Wierden en sinds 2017 algemeen bestuurslid.
Zakelijk gezien bij ik eigenaar van Inspiration Builders. Met dit bedrijf richt ik mij op organisatieadvies, ben ik sparringpartner voor ondernemers en geef ik trainingen en coaching aan medewerkers.
Daarnaast geef ik trainingen en ben ik gecertificeerd DISC trainer.
Penningmeester

Rick Kobes

Algemeen Bestuurslid

John van der Kolk

Lid van de Werkgeverskring Wierden sinds januari 2018 en bestuurslid sinds november 2019.

Mijn naam is John van der Kolk (1993) en ik ben een geboren en getogen Wierdenaar. In 2013 heb ik mijn bedrijf van der Kolk Infra opgericht als eenmanszaak. Eind 2017 heb ik mijn eerste personeelslid aangenomen en inmiddels zijn er dagelijks gemiddeld 10 man aan het werk. Met van der Kolk Infra zijn we de betrouwbare partner in grond-, weg en groenprojecten.

HISTORIE

De Werkgeverskring Wierden werd op 13 juni 1991 opgericht tijdens een bijeenkomst die was belegd op initiatief van 3 Wierdense ondernemers en waarbij 23 bedrijven waren uitgenodigd. Het eerste bestuur bestond uit de 3 initiatiefnemers aangevuld met nog twee leden.

De Werkgeverskring Wierden heeft zich tot doel gesteld de behartiging van de gezamenlijke belangen der leden, zowel ten opzichte van elkaar als ook bij het samen optreden in de richting van overheden, gemeente en andere officiële instanties, om zo te komen tot een zo optimaal mogelijk werk- en woonklimaat in Wierden.

Een belangrijk doel is het bevorderen van onderlinge contacten. De kringleden zijn voornamelijk: industriële bedrijven, handelsbedrijven, geen winkels zijnde, bouw- en aanverwante ondernemingen, dienstverlenende bedrijven.

De activiteiten bestaan uit regelmatige vergaderingen, aangevuld met lezingen e.d. in de informatieve sfeer en tevens uit bedrijfsbezoeken en excursies, zowel bij leden onderling als ook extern.Het doel van deze website is het ter beschikking stellen van zo compleet mogelijke informatie over de aangesloten bedrijven naar elkaar en naar de overheden.