• Samenwerken

    Samenwerken

  • Kennis delen

    Kennis delen

  • business<br /> to business

    business
    to business

BJZ.nu bestemmingsplannen
W. Bekke

T06-21297119
Ewim@bjz.nu
Hobbies:Beeldhouwen, reizen, vakantie

bedrijfs informatie

BJZ.nu bestemmingsplannen

"BJZ.nu is gespecialiseerd in het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen in het kader van omgevingsvergunningen. Onze opdrachtgevers betreffen zowel bedrijven, particulieren, aannemers, ontwikkelaars als overheidsinstanties. BJZ.nu zorgt, desgewenst, voor alle aspecten die met een bestemmingsplan of een projectomgevingsvergunning verband houden zoals milieu-onderzoeken (bodem, geluid, archeologie) en het overleg met gemeenten en waterschappen. "

7609 RG ALMELO

T
F

E wim@bjz.nu
W http://www.bjz.nu